Cookie Policy

Politik om databeskyttelse

Indholdsfortegnelse

 1. Baggrund
 2. Definitioner
 3. Ansvarlig for personoplysninger
 4. Oversigt over behandlingen af ​​dine personoplysninger
 5. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
 6. Hvilke personoplysninger behandles og på hvilket juridisk grundlag?
 7. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?
 8. Cookies
 9. Dine rettigheder 
 10. Samtykke til behandling af personoplysninger
 11. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
 12. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 13. Overvågning og overholdelse
 14. Andet
 15. Ændring af fortrolighedspolitik
 16. Hvordan kan du kontakte os?

1. Baggrund
Denne politik (”Fortrolighedspolitik”) er udformet for at gøre dig opmærksom på, at Store.netgear.dk beskytter dit privatliv og behandler dine personoplysninger på en lovlig, passende og sikker måde. fortrolighedspolitikken beskriver, hvordan Store.netgear.dk behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i henhold til bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 med tilhørende gennemførelsesbestemmelser og supplerende vedtægter om databeskyttelse (”Reglerne for databeskyttelse”). 

Fortrolighedspolitikken gælder (i) når Store.netgear.dk leverer varer og tjenester til dig, når du køber og bestiller på vores websted store.netgear.dk (”Store.netgear.dk”), (ii) ved anden kontakt med os via store.netgear.dk, e-mail eller telefon.

Ud over denne politik for databeskyttelse gælder vores købsbetingelser for køb og ordrer på store.netgear.dk.

2. Definitioner
I denne politik for databeskyttelse henviser begrebet ”personoplysninger” til oplysninger, som kan knyttes til en identificeret eller en identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, personnummer, fødselsdato, betalingskortnummer, e-mailadresse og telefonnummer (”Personoplysninger”). I denne fortrolighedspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Med begrebet ”behandling” menes f.eks., at vi registrerer, opbevarer, sender og på andre måder anvender dine personoplysninger på den måde, der beskrives i denne fortrolighedspolitik (”Behandling”). 

3. Ansvarlig for personoplysninger
Store.netgear.dk, som drives af Electra Sweden AB, org. nr 556492–6078, med adresse Box 730, 391 27 Kalmar gennem store.netgear.dk. Electra Sweden AB behandler dine personoplysninger, og er ansvarlige for de personoplysninger, der behandles. 

Oversigt over behandlingen af dine personoplysninger
Nedenfor følger en oversigt over den behandling af personoplysninger, som vi udfører. Vi beskriver også behandlingen udførligt i punkt 5, 6 og 7 i denne fortrolighedspolitik.

Formål

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

At kunne tilvejebringe salg og levering af varer og tjenester på Store.netgear.dk

 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • IP-adresse, søge- og klikhistorik samt ordre- og købshistorik 

Opfyldelse af købsaftale.

24 måneder efter at kunderelationen er ophørt. 

For at kunne markedsføre Store.netgear.dk og tilbyde dig rabatter og fordelagtige tilbud.

 • Kontaktoplysninger

 

.

Legitime interesser.

24 måneder efter at kunderelationen er ophørt. 

För at levere kundetjeneste og service.

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om køb og eventuelle klager

Legitime interesser.

24 måneder, efter at din sag er afsluttet.

 

For at overholde juridiske krav, såsom regnskabsloven eller hvidvaskloven.

 

 • Kontaktoplysninger
 • Betalingshistorik
 • Korrespondance
 • Oplysninger om køb og eventuelle klager

 

Retslig forpligtelse.

 

Så længe vi er forpligtede til at opbevare oplysningerne i henhold til loven. 


5. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger? 

Store.netgear.dk behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Behandlingen foregår hovedsageligt med henblik på at: 

 • Levere varer og tjenester og i øvrigt opfylde den købsaftale, der er indgået med dig i forbindelse med købet eller ordren,
 • Muliggøre generel kundepleje og kundeservice, f.eks. når du kontakter vores kundeservice via e-mail eller telefon,
 • Give information og direkte markedsføring via post, e-mail og sms vedrørende vores varer og tjenester,
 • Give dig relevant information og tilpassede tilbud i nyhedsbreve og på nettet,
 • Forhindre bedrageri og udføre risikostyring samt
 • Overholde gældende lovgivning.


Ud over de personoplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, når vi udfører et køb eller en ordre, kan vi også indsamle personoplysninger fra tredjepart. Vi beskytter sådanne personlige oplysninger på den måde, der er beskrevet i denne politik for databeskyttelse. Disse tredjeparter varierer fra tid til anden, men omfatter blandt andet udbydere af adresseoplysninger fra offentlige registre for at sikre, at vi har den rigtige adresse for dig, samt kreditvurderingsbureauer eller banker, hvorfra vi modtager oplysninger om kreditværdighed.

Når du bliver bedt om at give personlige oplysninger, f.eks. når du foretager et køb, kan du vælge ikke at gøre det. I tilfælde af, at du vælger ikke at give de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, kan det betyde, at du ikke kan gennemføre dit køb eller din ordre. Desuden indsamler vi personoplysninger ved hjælp af cookies (små tekstfiler, der er gemt på din enhed) på store.netgear.dk. Det gør vi for at få vores websted og onlinetjenester til at fungere så godt som muligt og give dig en god kundeoplevelse Læs mere om, hvordan vi anvender cookies i punkt 8. 

6. Hvilke personoplysninger behandles og på hvilket juridisk grundlag?

VED KØB OG BESTILLINGER

Vi behandler følgende personoplysninger ved et køb på store.netgear.dk:

  1. For- og efternavn,
  2. Faktura- og leveringsadresse,
  3. Telefonnummer,
  4. E-mailadresse,
  5. Betalingsoplysninger, 
  6. Købshistorik
  7. IP-adresse og oplysninger om din brug af store.netgear.dk, for eksempel hvilke varer og/eller tjenester, du har været interesseret i, søge- og klikhistorik samt ordrehistorik og købsmønstre.

Behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, for at Store.netgear.dk kan tilvejebringe salg samt levere produkter og tjenester og derved opfylde købsaftalen med dig.

Personoplysningerne kan også bruges i efterfølgende mersalg, ved at vi tilbyder dig fordele såsom rabatter, generelle og personlige tilbud, invitationer til begivenheder, gaver eller anden direkte markedsføring, som vi mener du kan være interesseret i, og som er fordelagtige for dig. Vi baserer denne behandling på vores legitime forretningsinteresse i at kunne tilbyde dig som tidligere kunde fordelagtige tilbud samt en bedre kunde- og købsoplevelse. I denne vurdering har vi foretaget en interesseafvejning, hvor vi har taget højde for, at behandlingen ikke berør følsomme personoplysninger, og at vi har en klar forretningsinteresse i at kunne markedsføre vores produkter og tjenester til dig som kunde på en effektiv måde. 


VED KUNDETJENSTE OG SERVICE
Vi behandler følgende personoplysninger, når du kommunikerer med os:

  1. For- og efternavn,
  2. Faktura- og leveringsadresse,
  3. Telefonnummer,
  4. E-mailadresse,
  5. Betalingsoplysninger,
  6. IP-adresse og oplysninger om din brug af store.netgear.dk, for eksempel hvilke varer og/eller tjenester, du har vist interesse for, samt din ordre- og købshistorik og dine købsmønstre.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for at Store.netgear.dk skal kunne levere en god service via vores kundetjeneste og for at kunne udrede eventuelle klagemål, og dermed varetage vores berettigede interesse i at håndtere kundeservicesager.

FOR AT OVERHOLDE LOVKRAV
Visse af de personoplysninger, som Store.netgear.dk indsamler, behandles for at kunne opfylde juridiske forpligtelser i overensstemmelse med kravene i love, domme eller myndighedsbeslutninger. Sådanne krav kan for eksempel vedrøre krav til produktansvar og produktsikkerhed, såsom kommunikation og information til offentligheden og kunderne om produktalarmer og produktindkaldelser, f.eks. hvis der er mistanke om, at et produkt er defekt eller farligt. Det kan også kræves af regnskabsloven (1999:1078) eller hvidvaskloven (2017:630). Personoplysninger, der behandles, for at Store.netgear.dk kan opfylde sine juridiske forpligtelser, er normalt:

   1. For- og efternavn,
   2. Telefonnummer,
   3. Betalingshistorik,
   4. E-mailadresse,
   5. Korrespondance med dig og
   6. Oplysninger om eventuelt køb, f.eks. hvilken vare du har købt og eventuelle klager over varen.  

7. Hvor længe opbevares dine personoplysninger? Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt at gemme dem for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet i henhold til denne fortrolighedspolitik. 
Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde eventuelle garanti- og reklamationsforpligtelser, opbevares så længe det kræves, hvilket er en periode på 36 måneder fra købet. Eksisterende kunders personoplysninger opbevares kun til markedsføringsformål i en periode på 24 måneder, efter at kundeforholdet er afsluttet, dvs. efter at produktet eller tjenesten er leveret og betalt, eller garantiperioden er udløbet. Hvis du ikke vil have, at vi gemmer personoplysninger til markedsføringsformål i løbet af dette tidsrum, er du velkommen til (i) at kontakte os og gøre skriftlig indsigelse mod dette eller (ii) følge linket i meddelelserne.  

Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, behandlar Store.netgear.dk dine personoplysninger til dette formål, indtil du afmelder dig eller giver os besked om, at du ikke længere accepterer at modtage direkte markedsføring. Det kan du gøre ved at (i) kontakte os og gøre skriftlige indvendinger mod dette eller (ii) følge linket i meddelelsen.

Personoplysninger, som gives til os i samtaler med kundeservice osv. og som ikke fører til et køb, slettes 24 måneder efter, at din sag hos os er lukket.
For at gøre det muligt for Store.netgear.dk at opfylde de juridiske forpligtelser, der følger af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores juridiske interesser (hvis en juridisk proces er i gang), gemmer vi muligvis personoplysningerne i længere tid. Personoplysninger opbevares dog aldrig længere, end det er nødvendigt eller lovbestemt til hvert formål.

8. Cookies
Vi anvender cookies på Store.netgear.dk. Du kan finde flere oplysninger om hvordan vi behandler cookies i vores cookie-politik.

9. Dine rettigheder 
Du har ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Nedenfor er en oversigt over de rettigheder, du kan gøre gældende ved at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger i slutningen af denne fortrolighedspolitik.

Ret til adgang
Du har ret til omkostningsfrit at anmode om oplysninger om den behandling, vi udfører vedrørende dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Denne anmodning skal indsendes skriftligt til os med en præcisering af, hvilke oplysninger du ønsker at modtage. Vi besvarer din forespørgsel uden unødig forsinkelse. Hvis vi ikke er i stand til at opfylde dine ønsker om adgang til de oplysninger, du anmoder om, giver vi en begrundelse for dette. Kopien af ​​dine personoplysninger sendes til din folkeregisteradresse, medmindre andet er aftalt skriftligt. For at sikre din identitet i tilfælde af en forespørgsel fra dig kan vi anmode om yderligere oplysninger fra dig.

Ret til rettelse
Hovedansvaret for, at de personoplysninger, vi behandler er korrekte, påhviler Store.netgear.dk som personoplysningsansvarlige. Hvis du giver os besked om, at de personoplysninger, du har givet, ikke længere er korrekte, vil vi rette, blokere eller slette disse personoplysninger så hurtigt som muligt.

Ret til sletning
Du har ret til at anmode om, at Store.netgear.dk sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Personoplysninger skal slettes i følgende tilfælde:

 1. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til,
 2. hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen udelukkende er baseret på samtykke som juridisk grundlag,
 3. hvis behandlingen udføres med henblik på direkte markedsføring, og du modsætter dig, at dine personoplysninger behandles til dette formål,
 4. hvis du protesterer mod behandlingen af ​​personoplysninger, der finder sted efter en interesseafvejning, og din interesse opvejer vores,
 5. hvis dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, eller 
 6. hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse. 

Der kan være forpligtelser, der forhindrer os i straks at slette alle dine personoplysninger. Disse forpligtelser kan følge af gældende lovgivning inden for f.eks. bogføring. Hvis visse personoplysninger ikke kan slettes på grund af gældende lovgivning, vil vi sikre, at personoplysningerne kun kan bruges til at opfylde sådanne juridiske forpligtelser og ikke til andre formål. 

Ret til begrænsning
Du har ret til at anmode om, at Store.netgear.dk midlertidigt begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger. En sådan anmodning kan udføres i følgende tilfælde:

 1. hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte, og at du har anmodet om en rettelse i forbindelse hermed,
 2. hvis den behandling, der udføres af dine personoplysninger, ikke er i overensstemmelse med reglerne i bestemmelserne om databeskyttelse, men du stadig ikke ønsker, at dine personoplysninger skal slettes, men i stedet begrænses, og
 3. hvis når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger i forbindelse med vores behandling, men du behøver dem for at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, begrænses brugen af ​​personoplysningerne under udredningen. Ved begrænsning af dine personoplysninger gemmer Store.netgear.dk kun dine personoplysninger, og i tilfælde af yderligere behandling indhentes dit samtykke hertil.

Ret til dataportabilitet
Hvis du behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller til at opfylde en kontraktlig forpligtelse over for dig, har du ret til at kræve, at vi leverer alle de personoplysninger, vi har om dig, og som behandles på en automatisk måde, i et maskinlæsbart format, hvilket kan være en Excel- eller CSV-fil. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden personoplysningsansvarlig.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen finder sted på baggrund af en interesseafvejning. Store.netgear.dk vil i disse tilfælde bede dig om at specificere, hvilken behandling du gør indsigelse imod. Hvis du gør indsigelse mod behandling, fortsætter vi kun behandlingen af ​​dine personoplysninger, hvis der er legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser.

10. Samtykke til behandling af personoplysninger
En del behandling af personoplysninger kan være baseret på, at vi har dit samtykke. Dette er for eksempel tilfældet, hvis du i kontakt med os har meddelt, at du ønsker at modtage nyhedsbreve eller lignende markedsføring. Du beslutter, om du vil give dit samtykke til den tilsigtede behandling, og hvornår du vil tilbagetrække dit samtykke til en sådan behandling. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, skal du kontakte os på nedenstående måde eller ved at følge linket i meddelelsen.

11. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi hyrer udvalgte tredjeparter for at levere nogle af vores tjenester og produkter. Dette betyder, at vi deler nogle af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med disse tredjeparter, for eksempel Store.netgear.dk-koncernens virksomheder med tilknyttede virksomheder og andre partnere samt udbydere af kort- og kommunikationstjenester eller print og distribution. Store.netgear.dk træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger i forbindelse med en sådan deling eller overførsel af dine personoplysninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres på en sikker måde. Disse udvalgte tredjeparter behandler kun dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, og for at opfylde et eller alle de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Store.netgear.dk er ansvarlig over for dig for, at disse tredjeparter behandler dine personoplysninger på en korrekt og lovlig måde.

Hvis du ansøger om en kredit, når du køber et produkt eller en tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til et kreditrapporteringsbureau eller en bank.
Store.netgear.dk kan være forpligtet til at videregive dine personoplysninger ved anmodning i henhold til loven og myndighedsbeslutninger. En sådan overdragelse kan f.eks. være til politiet eller skattevæsenet.

Store.netgear.dk sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi først har fået din godkendelse. 

12. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 
Store.netgear.dk træffer en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger til informationssikkerhed for at beskytte dit personlige privatliv, opdage, forhindre og begrænse risikoen for hackerangreb osv. Ved overførsel af følsomme personoplysninger via internettet såsom kreditkortnumre og adgangskoder osv. er disse personoplysninger beskyttet af kryptering. Store.netgear.dk træffer også foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, videregivelse, ændringer og destruktion. Store.netgear.dk sikrer, at adgang til dine personoplysninger kun gives til personale, der har brug for det til udførelsen af ​​deres opgaver, og at de respekterer fortrolighed. 

13. Overvågning og overholdelse
Hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelsesreglerne, skal du rapportere det til os så hurtigt som muligt. Du kan også indgive en klage til den relevante myndighed, i øjeblikket Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan gøre dette, på www.datainspektionen.se. Vi sikrer, at alle nye medarbejdere får denne fortrolighedspolitik for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Store.netgear.dk evaluerer denne fortrolighedspolitik årligt.

14. Øvrigt
Store.netgear.dk tjenester kan i visse tilfælde være underlagt tredjeparts betingelser. Store.netgear.dk er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters brug af dine personoplysninger, da disse er eneansvarlige for personoplysningerne og er ansvarlige for behandlingen af ​​dine personoplysninger. Det er således vigtigt, at du som kunde er opmærksom på og læser de vilkår og betingelser, der kommer fra tredjeparter, herunder i forbindelse med brugen af ​​vores betalingstjeneste på Store.netgear.dk og tjenesten til levering af de varer, du bestilte fra os, hvor et eventuelt kreditinstitut og fragtselskab behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egne vilkår. Det samme gælder, hvis der er et link på store.netgear.dk, der linker til andre websteder.  

15. Ændring af fortrolighedspolitikken 
Store.netgear.dk forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik, når vi finder dette nødvendigt for at overholde gældende lovgivning. Sådanne ændringer kræves primært i tilfælde af lovændringer på grund af erklæringer fra tilsynsmyndigheden eller andre organer, der kommer med erklæring på grund af gældende regler vedrørende databeskyttelse. Desuden opdateres denne fortrolighedspolitik efter behov på grund af ændringer i vores varer og tjenester.

16. Hvordan kan du kontakte os?  
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik eller den gældende behandling af dine personoplysninger, skal du fremsætte en anmodning i henhold til fortrolighedspolitikken, eller hvis du vil anmelde en overtrædelse af denne fortrolighedspolitik m.m. er du velkommen til at kontakte os.

Electra Sweden AB, org. nr 556492–6078,
Box 730, 391 27 Kalmar, Sweden
E-mail: netgearsupport@electra.se
 

Cookies

På Store.netgear.dk anvendes cookies. I denne cookiepolitik forklarer Store.netgear.dk mere detaljeret, hvordan vi bruger cookies, og hvilke valg du kan træffe med hensyn til cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der består af bogstaver og tal, som det websted, du besøger, anmoder om at gemme på din computer. Cookies bruges generelt blandt andet til at give besøgende mulighed for at bruge webstedets tjenester samt til at spore en besøgendes brug af webstedet.

Vi anvender nedenstående cookies.

 1. Varige cookies som gemmer en fil på din computer i lang tid og forsvinder, når du sletter dem, eller når de udløber.
 2. Sessionscookies som gemmes midlertidigt på din computer og forsvinder, når du lukker for browseren. 

Vores brug af cookies
Vi anvender både varige cookies og sessionscookies. Hovedformålet med vores brug af cookies er at muliggøre handel i vores onlinebutik, forbedre webstedet for dig ved for eksempel at gemme dine eventuelle personlige indstillinger, så du ikke behøver at foretage bestemte valg, hver gang du besøger vores websted, og hjælper dig med at holde styr på, hvilke varer du lægger i din indkøbskurv, samt gøre det lettere at analysere trafikken på vores websted.

I henhold til gældende lovgivning for elektronisk kommunikation skal besøgende på et websted informeres om, hvad cookies bruges til, og give samtykke til brugen af ​​disse.

Hvorfor anvender vi cookies?
De cookies, vi bruger, er der for at få vores tjenester til at fungere. Vi kategoriserer vores cookies og deres anvendelse som følger.

 • Nødvendige cookies: som er helt nødvendige for at kunne tilbyde vores grundlæggende tjenester, f.eks. vores betalingsmuligheder. Vores tjenester kunne ikke fungere uden disse cookies.
 • Sikkerhedscookies: som gør vores tjenester og dine data sikre, da de hjælper os med at opdage svindel.
 • Funktionscookies: som gør det muligt for os at gemme indstillinger såsom sprogvalg, eller om vi skal udfylde dine oplysninger på forhånd eller ej.
 • Analyscookies giver omfattende analytisk information om din brug af vores webtjenester.

Håndtering af cookies
Du kan vælge ikke at give samtykke samt at tilbagekalde dit samtykke, hvilket du gør ved at ændre indstillingerne på din computer, så de ikke længere tillader brugen af ​​cookies. Du kan også indstille computerens browser, så du får en advarsel, hver gang webstedet forsøger at placere en cookie på din computer. Du kan også slette cookies via indstillingerne i browseren. Hvis du bruger en computer, kan indstillingerne for cookies normalt ændres via indstillingerne i din browser. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du normalt gøre dette ved at ændre indstillingerne i operativsystemet.

Bemærk, at hvis du vælger ikke at acceptere anvendelsen af ​​alle cookies, vil nogle af vores webtjenester ikke kunne bruges. Du vil blandt andet ikke kunne anvende vores e-handelsfunktion. Funktioner såsom at se på varer, priser og andre relaterede oplysninger vil dog stadig være mulige at bruge.

Disse oplysninger blev senest opdateret 04-07-2021.